Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ ΓΕΛ Ευρωπού

Οι μαθητές της Α ́,Β’ και Γ’ τάξης του σχολείου μας θα πραγματοποιήσουν Διδακτική Επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-Πανεπιστήμιο Μακεδονίας-Mediterranean Cosmos) την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022.

Η προσφορά σας παρακαλούμε να αποσταλεί ηλεκτρονικά μέσω email μέχρι την Παρασκευή 2/12/2022 και ώρα 10:30 π.μ..

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση