Επαναπροκήρυξη - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ 1ο Γυμνάσιο Κιλκίς

Το 1ο Γυμνάσιο Κιλκίς θα πραγματοποιήσει διδακτική επίσκεψη στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη την

Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022. Παρακαλούμε να αποστείλετε τις προσφορές σας σε κλειστό φάκελο έως την

Πέμπτη 24 Νοεμβρίου και ώρα 11:00 π.μ..

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση