Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ ΓΕΛ ΚΑΜΠΑΝΗΣ

Διδακτική –Παιδαγωγική Επίσκεψη A΄, Β’ και Γ’ Τάξης Λυκείου

        Σας πληροφορούμε ότι η A΄, Β’ και Γ΄ Τάξη του Λυκείου μας θα πραγματοποιήσει διδακτική επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη, στο ΝΟΗΣΙΣ, στις 22/12/2022 και ημέρα Πέμπτη. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε τις προσφορές σας σε κλειστό φάκελο, σύμφωνα με την Υ.Α.33120/ΓΔ4 (ΦΕΚ 681/τΒ/6-3-2017),  ώστε να τις παραλάβουμε μέχρι τις 29-11-2022 ημέρα Τρίτη.

Δείτε το συνημμένο έγγραφο.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Προσφορά .pdf)Προσφορά .pdf[ ]140 kB

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση