Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ Γυμνάσιο Πολυκάστρου

Το Γυμνάσιο Πολυκάστρου θα πραγματοποιήσει διδακτική επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022.

Παρακαλούμε για την προσφορά σας στο Γραφείο της Διεύθυνσης μέχρι την Παρασκευή, 25/11/2022 και ώρα 10:00.

Αναλυτικά πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση