Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ Γυμνάσιο Βαπτιστή

Προκήρυξη Διδακτικής Επίσκεψης στη Θεσσαλονίκη 7-12-2022

Το Γυμνάσιο Βαπτιστή Κιλκίς στα πλαίσια του μαθήματος της Ιστορίας προγραμματίζει διδακτική επίσκεψη στην

Ροτόντα και τον Λευκό πύργο στη Θεσσαλονίκη.

Καλούνται τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά πρακτορεία να καταθέσουν στον Διευθυντή του σχολείου σφραγισμένη

οικονομική προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, μέχρι την  Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση