Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ 1ο ΕΚ Κιλκίς

Οι μαθητές/τριες του τμήματος Οχημάτων της Γ’ Τάξης του τομέα Μηχανολογίας του 1ου ΕΚ

Κιλκίς θα  πραγματοποιήσουν διδακτική επίσκεψη στο Ιδιωτικό Κ.Σ.Ε.Ο AUTOVISION στην περιφερειακή Οδό

στην πόλη  του Κιλκίς την Πέμπτη 24-11-2022 και  Οι μαθητές - τριες της Β’ Τάξης του Τομέα

Μηχανολογίας του 1ου ΕΚ  Κιλκίς θα πραγματοποιήσουν διδακτική επίσκεψη στο Εργοστάσιο της

Εταιρείας ALLUMIL στη Βιομηχανική  περιοχή του Σταυροχωρίου Κιλκίς την Τετάρτη 23-11-2022.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε τις  προσφορά σας στο 1ο ΕΚ Κιλκίς, Καραολή & Δημητρίου 6, 611 00

Κιλκίς, τηλέφωνο 2341027154, οπωσδήποτε μέχρι τη Παρασκευή 18-11-2022 και ώρα 10:00.

 

Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση