Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 2ο Πειραματικό ΓεΛ Κιλκίς

Το 2ο Πειραματικό ΓεΛ Κιλκίς πρόκειται να πραγματοποιήσει τις ακόλουθες διδακτικές επισκέψεις:


Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 στο Αρχαιολογικό Μουσείο στη Θεσσαλονίκη με δύο λεωφορεία Ώρα αναχώρησης από το 2ο Πει ΓεΛ Κιλκίς: 8:00 π.μ. Επιστροφή
στο 2ο Πειραματικό ΓεΛ : 13:30 μ.μ. Αριθμός μαθητών 94, Συνοδοί 5.

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022 στο Πολεμικό πλοίο «Βέλος» στη Θεσσαλονίκη με ένα λεωφορείο: Ώρα αναχώρησης από το 2ο Πει ΓεΛ Κιλκίς: 8:00 π.μ. Επιστροφή
στο 2ο Πειραματικό ΓεΛ : 13:30 μ.μ. Αριθμός μαθητών 40, Συνοδοί 3.

Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022 στην Έκθεση Θεσσαλονίκης με δύο λεωφορεία ή ένα διώροφο: Ώρα αναχώρησης από το 2ο Πει ΓεΛ Κιλκίς: 8:00 π.μ. Επιστροφή στο 2ο
Πειραματικό ΓεΛ : 13:30 μ.μ. Αριθμός μαθητών 65, Συνοδοί 3.

Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022 στην Έκθεση Θεσσαλονίκης με δύο λεωφορεία ή ένα διώροφο: Ώρα αναχώρησης από το 2ο Πει ΓεΛ Κιλκίς: 8:00 π.μ. Επιστροφή στο 2ο
Πειραματικό ΓεΛ : 13:30 μ.μ. Αριθμός μαθητών 75, Συνοδοί 3.

Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022 στη Μονή Λαζαριστών Θεσσαλονίκης με ένα λεωφορείο: Ώρα αναχώρησης από το 2ο Πει ΓεΛ Κιλκίς: 8:00 π.μ. Επιστροφή στο
2ο Πειραματικό ΓεΛ : 13:30 μ.μ. Αριθμός μαθητών 35, Συνοδοί 3.


Παρακαλώ να στείλετε τις προσφορές σας στο 2ο Πειραματικό ΓεΛ Κιλκίς, στο
emailmail@2lyk-kilkis.kil.sch.gr,

έως την Παρασκευή 11/11/2022 και ώρα 11:30 μ.μ..

Δείτε το συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση