Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ ΓΕΛ Καμπάνη

Σας πληροφορούμε ότι η A΄,Β’και Γ΄Τάξη του Λυκείου μας θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτική  επίσκεψη στη Βάθη Κιλκίς, στην εταιρεία ΡΑΓΙΑΝ Α.Ε., στις 24/11/2022και ημέρα Πέμπτη.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε τις προσφορές σας σε κλειστό φάκελο, σύμφωνα με την Υ.Α.33120/ΓΔ4 (ΦΕΚ 681/τΒ/6-3-2017),  ώστε να τις παραλάβουμε μέχρι τις 07-11-2022 ημέρα Δευτέρα.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (προσφορά.doc)προσφορά.doc[ ]55 kB

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση