ΓΕΛ Ευρωπού _ ορθή επανάληψη _Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Επαναπροκηρύσσουμε την πολυήμερη εκδρομή (5 ημερών) που θα πραγματοποιήσουν οι μαθητές της Γ’ τάξης του σχολείου μας μέσα στο διάστημα από 2 Δεκεμβρίου έως 1Δεκεμβρίου 2022 (δεκτές και οι προσφορές που θα είναι οικονομικά συμφέρουσες με απόκλιση λίγων ημερών ως προς την αναχώρηση) σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 ΥΑ.

Οι προσφορές σας παρακαλούμε να αποσταλούν στο σχολείο μας σε κλειστό φάκελο μέχρι τις 20-10-2022, στις 12 το μεσημέρι ή ηλεκτρονικώς με κωδικό προστασίας της προσφοράς ο οποίος θα αποσταλεί την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση