Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πολυήμερης εκδρομής_ Επανάληψη _ ΓΕΛ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

Η  Γ΄ τάξη του Γενικού Λυκείου Αξιούπολης προκειμένου να πραγματοποιήσει την πολυήμερη εκδρομή της την περίοδο 28 Νοεμβρίου 2022 με 17 Δεκεμβρίου 2022, καλεί εκ νέου, τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία να καταθέσουν  στη Διεύθυνση  του σχολείου σφραγισμένες οικονομικές προσφορές μέχρι την Τετάρτη 19/10/2022 και ώρα 10.30 π.μ..

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση