Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πολυήμερη _ 2ο ΠΕΙΡ ΓΕΛ Κιλκίς

Το 2ο Πειραματικό ΓεΛ Κιλκίς, πρόκειται να πραγματοποιήσει πολυήμερη εκπαιδευτική από την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου έως την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022.

Παρακαλούμε για την αποστολή της προσφοράς σας σε κλειστό φάκελο μέχρι την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου και ώρα 13:00μ.μ..

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση