Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος _ Θεσσαλονίκη _ Γυμνάσιο Πολυκάστρου

Το Γυμνάσιο Πολυκάστρου θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτική επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022. Καλούνται τα ενδιαφερόμενα πρακτορεία να αποστείλουν τις προσφορές τους έως την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ..

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση