Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ Γυμνάσιο Καμπάνης _ Θεσσαλονίκη

Σας πληροφορούμε ότι το Γυμνάσιο Καμπάνης θα πραγματοποιήσει διδακτική επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022.

Παρακαλούμε για την υποβολή της προσφοράς σας σε κλειστό φάκελο έως την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12:00..

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση