Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικής Επίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων _ 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς

Το 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς, προκειμένου να πραγματοποιήσει εκπαιδευτική εκδρομή στη Βουλή των Ελλήνων και καλεί τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία να καταθέσουν στον κ.κ. Διευθυντή του σχολείου σφραγισμένη οικονομική προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, μέχρι Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12:00.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση