Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος _ Θεσσαλονίκη _ Λευκός Πύργος

Το Γυμνάσιο Αξιούπολης θα πραγματοποιήσει Διδακτική επίσκεψη την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2022 στη Θεσσαλονίκη (Λευκός Πύργος).

Παρακαλείσθε για την υποβολή προσφοράς σας μέχρι την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12:00μ.μ..

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση