Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πολυήμερης εκδρομής _ ΓΕΛ Ευρωπού

Οι μαθητές της Γ’ τάξης του σχολείου μας θα πραγματοποιήσουν 7ήμερη εκδρομή (6 διανυκτερεύσεις) μέσα στο διάστημα από 2 Δεκεμβρίου έως 16 Δεκεμβρίου 2022 (δεκτές και οι προσφορές που θα είναι οικονομικά συμφέρουσες με απόκλιση λίγων ημερών ως προς την αναχώρηση) σύμφωνα με την αρ. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 υ.α..

Οι προσφορές σας παρακαλούμε να αποσταλούν στο σχολείο μας σε κλειστό φάκελο μέχρι τις 12-10-2022, στις 12 το μεσημέρι ή ηλεκτρονικώς με κωδικό προστασίας της προσφοράς ο οποίος θα αποσταλεί την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση