Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ Γυμνάσιο Ευρωπού

Το Γυμνάσιο Ευρωπού, πρόκειται να πραγματοποιήσει Διδακτική Επίσκεψη στο εσωτερικό, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Τόπος Προορισμού: Πολεμικό Μουσείο Κιλκίς (Λόφος Ηρώων και κέντρο πόλης Κιλκίς)
Ημερομηνία: 27 Οκτωβρίου 2022

Παρακαλούμε να μας στείλετε την οικονομική προσφορά του Πρακτορείου σας στην έδρα της σχολικής μονάδας σε κλειστό φάκελο

με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή μέχρι την Παρασκευή 7-10-2022 και ώρα 12:00 π.μ..

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση