Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Θεσσαλονίκη_ ΓΕΛ Καμπάνης

Σας πληροφορούμε ότι η A΄,Β’και Γ΄Τάξη του Λυκείου μας θα πραγματοποιήσει διδακτική επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη, στον Άγιο Δημήτριο-Ρωμαϊκή αγορά, στις 19/10/2022και ημέρα Τετάρτη.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε τις προσφορές σας σε κλειστό φάκελο, σύμφωνα με την ΥΑ 20883/ΓΔ4/12.2.2020 - (ΦΕΚ 456/ τ. Β΄/ 13-02-2020),  ώστε να τις παραλάβουμε μέχρι τις 10-10-2022 ημέρα Δευτέρα.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση