Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς _ ΝΟΗΣΙΣ _1-11-2022

        Το 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς, προκειμένου να πραγματοποιήσει εκπαιδευτική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη – NOESIS καλεί τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία να καταθέσουν στον κ.κ. Διευθυντή του σχολείου σφραγισμένη οικονομική προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, μέχρι Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12:00.

Δείτε το συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση