Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ ΕΕΕΕΚ Κιλκίς

Σας πληροφορούμε ότι το Ε.Ε.Ε.ΕΚ Κιλκίς πρόκειται να πραγματοποιήσει Διδακτική Επίσκεψη με μεταφορικό μέσο την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022, στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, Θεσσαλονίκης.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε τις προσφορές σας μέχρι την Δευτέρα 30 Μαΐου 2022 και ώρα 12:00

Δείτε το συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση