Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ Γυμνάσιο Πολυκάστρου _Νάουσα

Το Γυμνάσιο Πολυκάστρου πρόκειται να πραγματοποιήσει εκπαιδευτική επίσκεψη στη Νάουσα στις 20 Μαΐου 2022.

Παρακαλούμε για την υποβολή της προσφοράς σας έως τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2022 και ώρα 10:00 π.μ..

Δείτε το συνημμένο αρχείο.

 

 

 

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση