Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ Γυμνάσιο Αξιούπολης _Βεργίνα

Το Γυμνάσιο Αξιούπολης θα πραγματοποιήσει Διδακτική επίσκεψη στη Βεργίνα την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022.

Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, στο Γραφείο του Διευθυντή και γίνονται δεκτές μέχρι την Δευτέρα 09 – 05 - 2022, και ώρα 12:00 μ.μ.

Δείτε το συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση