Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ Γυμνάσιο Πλατανιάς _ Ρούπελ

Το Γυμνάσιο Πλατανιάς θα πραγματοποιήσει ημερήσια εκδρομή στο ΡΟΥΠΕΛ/Κερκίνη-Σέρρες

την Πέμπτη 12 Μαΐου 2022.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις προσφορές σας σε κλειστό φάκελο μέχρι 05/05/2022 και ώρα 12:00 μ.μ..

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση