Πρόσκληση για τη μετακίνηση και διαμονή 6 μαθητών και 2 συνοδών εκπαιδευτικών του 2ου Πειραματικού Γυμνασίου Κιλκίς στην Αθήνα.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για τη μετακίνηση και διαμονή 6 μαθητών και 2 συνοδών εκπαιδευτικών του  2ου  Πειραματικού Γυμνασίου  Κιλκίς  στην Αθήνα:

 

Ημ/νία αναχώρησης:

Πέμπτη 12-05- 22 , επιστροφή  Κυριακή  15-05-22

Προορισμός:

Αθήνα

Διάρκεια:

4ήμερη ,  (3) διανυκτερεύσεις

(*Σημ.: εναλλακτικά, να κατατεθεί πρόταση και για 3ήμερη από 12-14/05/22 , 2 διανυκτερεύσεις)

Συμμετέχοντες Μαθητές:

6   (4 μαθητές, 2 μαθήτριες)

Συνοδοί καθηγητές:

2

Μεταφορικό μέσο:

Λεωφορείο     

Διαμονή:

Αθήνα  – Ξενοδοχεία 3*, 4* 

Λοιπές υπηρεσίες:

Ασφάλεια Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης. Πιστή τήρηση των μέτρων αποφυγής διάδοσης Covid 19.

Λοιποί  όροι μετακίνησης

Πλήρης συμμόρφωση με τους όρους της Αρ. 20883/ΓΔ4 (ΦΕΚ 456/τ.Β/13-02-2020 Υ.Α και  σχετικών  διατάξεων Υπ. Μεταφορών

 

         Καλούνται τα ενδιαφερόμενα πρακτορεία να  αποστείλουν τις προσφορές τους, αναγράφοντας: το  κόστος ανά  μαθητή  ή/ και  συνολικό κόστος εκδρομής.

Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, ηλεκτρονικά στο e-mail του σχολείου ή εναλλακτικά σε φάκελο στη ΔΙΔΕ Κιλκίς λόγω διακοπών, και γίνονται δεκτές μέχρι την Πέμπτη 21-04-2022, και ώρα 12:00 μ.μ.

Η προσφορά θα πρέπει  να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό σας γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την  Πέμπτη  21-04-2022, και ώρα 12:30 μ.μ. 

                                                                                                                     

                                                                                                    Ο Διευθυντής

                                                                                 του  2ου  Πειραματικού Γυμνασίου  Κιλκίς                                                         

 

                                                                                          Αλέξανδρος  Α. Ταμουτσίδης

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση