Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς _Άνω Πορόϊα Σερρών

Το 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς, προκειμένου να πραγματοποιήσει εκπαιδευτική εκδρομή στα Άνω Πορόϊα Σερρών την Τετάρτη 4 Μαΐου 2022 καλεί τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία να καταθέσουν στο Διευθυντή του σχολείου σφραγισμένη οικονομική προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, μέχρι την Τρίτη 3 Μαΐου 2022 και ώρα 10:00π.μ..

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση