Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς _ NOESIS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συντάχθηκε στις .

Το 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς, πρόκειται να πραγματοποιήσει ημερήσια εκδρομή στη Θεσσαλονίκη-NOESIS  την Τετάρτη 4 Μαΐου 2022.

Καλεί τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία να καταθέσουν στο Διευθυντή του σχολείου σφραγισμένη οικονομική προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, μέχρι την Τρίτη 3 Μαΐου 2022 και ώρα 10:00 π.μ..

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (1681_14.4.2022_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - NOESIS 1.doc)1681_14.4.2022_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - NOESIS 1.doc[ ]96 kB

Εκτύπωση