Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς _ NOESIS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς, πρόκειται να πραγματοποιήσει ημερήσια εκδρομή στη Θεσσαλονίκη-NOESIS  την Τετάρτη 4 Μαΐου 2022.

Καλεί τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία να καταθέσουν στο Διευθυντή του σχολείου σφραγισμένη οικονομική προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, μέχρι την Τρίτη 3 Μαΐου 2022 και ώρα 10:00 π.μ..

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση