Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ Γυμνάσιο Γουμένισσας _ Καβάλα

Το Γυμνάσιο Γουμένισσας θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτική επίσκεψη στην Καβάλα στις 6 Μαΐου 2022.

Παρακαλούμε για την υποβολή της προσφοράς σας έως την Παρασκευή 15 Απριλίου και ώρα 12:30 μ.μ..

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση