Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ Γυμνάσιο Καμπάνης _ Καστοριά-Φλώρινα

Το Γυμνάσιο Καμπάνη θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτική επίσκεψη στην Καστοριά και Φλώρινα στις 11 Μαΐου 2022.

Παρακαλούμε για την υποβολή της προσφοράς σας σε κλειστό φάκελο έως την Παρασκευή 15 Απριλίου  2022 και ώρα 12:00 μ.μ..

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση