Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ Γυμνάσιο Πολυκάστρου _ ΝΟΗΣΙΣ

Το Γυμνάσιο Πολυκάστρου πραγματοποιεί εκπαιδευτική επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη στις 10 Μαΐου 2022.

Παρακαλούμε για την υποβολή της προσφοράς σας μέχρι την Παρασκευή, 15/04/2022 και ώρα 10:00π.μ..

Περισσότερες πληροφορίες σοτ συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση