Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ Γυμνάσιο Γουμένισσας _ Καστοριά

Το Γυμνάσιο Γουμένισσας θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτική εκδρομή στην Καστοριά στις 12 Μαΐου 2022.

Παρακαλούμε για την αποστολή της προσφορά σας έως την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022 και ώρα 12:30 μ.μ..

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση