Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ ΓΕΛ Πολυκάστρου_ Θεσσαλονίκη

Το  ΓΕΛ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ  θέλει να πραγματοποιήσει  διδακτική επίσκεψη για την Γ’ Τάξη στη ΘΕΣ/ΝΙΚΗ την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022.

Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, στο Γραφείο του Διευθυντή και γίνονται δεκτές μέχρι  την  Τετάρτη   13 – 04 - 2022, και ώρα 12:00 μ.μ.   

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση