Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ 2ο ΠΕΙΡ Γυμνάσιο Κιλκίς

Το 2ο ΠΕΙΡ Γυμνάσιο Κιλκίς πρόκειται να πραγματοποιήσει ημερήσια εκδρομή στην Παραλία της Κατερίνης την Παρασκευή 13 Μαΐου 2022.

Παρακαλούμε για την υποβολή της προσφοράς έως την Πέμπτη 14 Απριλίου και ώρα 12:00 μ.μ..

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση