Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ Γυμνάσιο Αξιούπολης _ Δίον Πιερίας

Το Γυμνάσιο Αξιούπολης πραγματοποιεί ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή στο Δίον Πιερίας την Παρασκευή 13 Μαΐου 2022.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας έως τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 και ώρα 12:00 μ.μ..

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.


Εκτύπωση Email

Αναζήτηση