Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ 1ο ΕΠΑΛ Κιλκίς _ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Οι μαθητές/τριες των Τμημάτων ΒΔ1, ΒΔ2, ΒΠ1, ΒΠ2, ΓΔΟ1, ΓΔΟ2, ΓΔΑ, ΓΔΤ, ΓΠΔ, ΓΠΕ του 1ου
ΕΠΑΛ Κιλκίς θα πραγματοποιήσουν διδακτική επίσκεψη στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου
Θεσσαλονίκης
την 11-04-2022.

Η προσφορά σας να αποσταλεί στο 1ο ΕΠΑΛ Κιλκίς, Ευθυμιάδου & Οδησσού, 611 00 Κιλκίς, τη-
λέφωνο 2341023227, οπωσδήποτε μέχρι τη
Δευτέρα 04-04-2022 και ώρα 10:00.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση