Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ 1ο ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ_ Σέρρες

Οι μαθητές/τριες των Τμημάτων ΒΔ1, ΒΔ2, ΒΠ1, ΒΠ2, ΓΔΟ1, ΓΔΟ2, ΓΔΑ, ΓΔΤ, ΓΠΔ, ΓΠΕ του 1ου
ΕΠΑΛ Κιλκίς θα πραγματοποιήσουν διδακτική επίσκεψη στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος -
Σέρρες
την 13-04-2022.

Η προσφορά σας να αποσταλεί στο 1ο ΕΠΑΛ Κιλκίς, Ευθυμιάδου & Οδησσού, 611 00 Κιλκίς,

τηλέφωνο 2341023227, οπωσδήποτε μέχρι τη Δευτέρα 04-04-2022 και ώρα 10:00.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση