Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ Γυμνάσιο Ευκαρπίας _ Θεσσαλονίκη

Το Γυμνάσιο Ευκαρπίας Κιλκίς πρόκειται να πραγματοποιήσει εκπαιδευτική εκδρομή στη  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Aμερικανική Γεωργική Σχολή - Mediterranean) την Τετάρτη 4 Μαΐου 2022.

Παρακαλούμε να μας στείλετε την οικονομική προσφορά του Πρακτορείου σας, μέχρι τη Παρασκευή 8-04-2022 και ώρα 12:00 μ. μ..

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση