Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ Γυμνάσιο Πλατανιάς - Θεσσαλονίκη

Σας πληροφορούμε ότι το Γυμνάσιο Πλατανιάς  θα πραγματοποιήσει Διδακτική επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη στις 8 Απριλίου 2022.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε τις προσφορές έως την Τρίτη 5 Απριλίου 2022 και ώρα 12:00 μ.μ..

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση