Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ Γυμνάσιο Χέρσου _ Γουμένισσα

Σας πληροφορούμε ότι το Γυμνάσιο Χέρσου  θα πραγματοποιήσει Διδακτική επίσκεψη στη Γουμένισσα στις 12/04/2022.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε τις προσφορές έως την Τρίτη 5 Απριλίου 2022 και ώρα 12:00 μ.μ..

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση