Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ 1ο ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ_ΚΕΡΚΙΝΗ

Οι μαθητές/τριες των Τμημάτων ΓΥΝ του 1ου ΕΠΑΛ Κιλκίς θα πραγματοποιήσουν διδακτική επίσκεψη στη Λίμνη Κερκίνη-Πορόια την 3/5/2022.

Η προσφορά σας να αποσταλεί στο 1ο ΕΠΑΛ Κιλκίς, Ευθυμιάδου & Οδησσού, 611 00 Κιλκίς, τη-
λέφωνο 2341023227, οπωσδήποτε μέχρι τη Δευτέρα 04-04-2022 και ώρα 10:00.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση