Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ Γυμνάσιο Βαπτιστή_Κερκίνη

Το Γυμνάσιο Βαπτιστή Κιλκίς προγραμματίζει ημερήσια εκδρομή στη λίμνη Κερκίνη στις 6/5/2022 ημέρα Παρασκευή.

Καλούνται τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά πρακτορεία να καταθέσουν στον Διευθυντή
του σχολείου σφραγισμένη οικονομική προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε
πρωτότυπη μορφή, μέχρι Τετάρτη 6 Απριλίου 2022 και ώρα 12:00.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση