Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ ΓΕΛ ΕΥΡΩΠΟΥ_ΑΘΗΝΑ

Προκήρυξη 4ήμερης Εκδρομής της A΄ και Β’ τάξης του ΓΕ.Λ. Ευρωπού στην Αθήνα

Οι μαθητές της Α’ και Β’ τάξης του σχολείου μας πρόκειται να πραγματοποιήσουν 4ήμερη
εκδρομή (3 διανυκτερεύσεις) στην Αθήνα από 5-8/05/2022 με ολιγόωρη επίσκεψη στην επιστροφή
(8/5/2022) στο Βόλο.

Οι κλειστές προσφορές σας παρακαλούμε να αποσταλούν στο σχολείο μας έως τις 04-4-2022 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 11 π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση