Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ Γυμνάσιο Γουμένισσας_ Θεσσαλονίκη

Το Γυμνάσιο Γουμένισσας πραγματοποιεί εκπαιδευτική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη στις 12 Απριλίου 2022.

Παρακαλούμε για τις προσφορές σας έως την Παρασκευή 1 Απριλίου 2022 και ώρα 12:00 μ.μ..

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση