Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ Γυμνάσιο Αξιούπολης_ ΑΘΗΝΑ

Το Γυμνάσιο Αξιούπολης (Γ΄ τάξη) πραγματοποιεί Εκπαιδευτική επίσκεψη με τα παρακάτω στοιχεία:

Ημερομηνία : 13/04/2022 έως 15 /04/ 2022
Προορισμός: Αθήνα

Καλούνται τα ενδιαφερόμενα πρακτορεία να αποστείλουν τις προσφορές τους, αναγράφοντας:
το κόστος ανά μαθητή, τυχόν ελεύθερες (free) συμμετοχές και συνολικό κόστος εκδρομής.
Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, στο Γραφείο του Διευθυντή
και γίνονται δεκτές
μέχρι την Πέμπτη 24 – 03 - 2022, και ώρα 11:00 π.μ

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση