Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ Γυμνάσιο Ευρωπού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη στη Λάρισα-Μετέωρα-Βόλος.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε τις προσφορές σας έως τη Δευτέρα 21 Μαρτίου και ώρα 12:00 μ.μ..

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση