Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ ΓΕΛ Ν. ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ-ΓΕΛ ΧΕΡΣΟΥ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

 

ΘΕΜΑ: «  Εκπαιδευτική εκδρομή της  A & B  τάξης  των  ΓΕ.Λ. Ν. Αγιονερίου και Χέρσου   Κιλκίς»

 

 

Το Γενικό  Λύκειο Ν. Αγιονερίου προτίθεται να πραγματοποιήσει τετραήμερη  εκπαιδευτική  εκδρομή με το ΓΕ.Λ. Χέρσου το χρονικό διάστημα  5  έως 8  Μάϊου  2022.  Παρακαλείσθε όπως  αποστείλετε πακέτα οικονομικών προσφορών συνυπολογίζοντας στον τελικό αριθμό μαθητών τους μαθητές και των δύο Λυκείων. Αναλυτικότερα :

Αριθμός μαθητών : 53-55 ( συμπεριλαμβανομένου 1 Δωρεάν (free) εισιτήριο για μαθητή)

Αριθμός συνοδών καθηγητών: 5 καθηγητές

Τόποι  Προορισμού :  1)ΚΕΡΚΥΡΑ

                                    2) ΑΘΗΝΑ

Μέσο μετάβασης –επιστροφής  : Λεωφορείο-  (Πλοίο)

Κατηγορία ξενοδοχείου : Το ξενοδοχείο να είναι  τριών ή τεσσάρων  αστέρων στο κέντρο της πόλης ή σε μικρή απόσταση από αυτό. (Βεβαίωση του πρακτορείου συνοδευόμενη με Υπεύθυνη Δήλωση , ότι υπάρχει διαθεσιμότητα στο ξενοδοχείο που θα επιλεχθεί)

Φαγητό : Ημιδιατροφή

  • Διανυκτερεύσεις 3 (τρεις )
  • Συνοδό καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής και οδηγό στη διάθεση μας για όλες τις μετακινήσεις (ξεναγήσεις, επισκέψεις, βραδινές εξόδους) που αποφασιστούν.

Λεωφορείο : Να πληρούνται όλες οι προδιαγραφές ασφαλείας

  • Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης
  • Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη
  • Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας σε ισχύ.

 

  Περιμένουμε τις προσφορές σας  με ενδεικτικές τιμές όπου θα αναφέρονται πληροφορίες για τα ξενοδοχεία και το πρόγραμμα, έως  την Παρασκευή  18  Μαρτίου  2022

στις 12:00 μ.μ.                                                                          

   Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στη διευθύντρια του σχολείου,                           όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα του εγγράφου.

Παρακαλούμε για την άμεση ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης.

                                                                                                   

 Η  Διευθύντρια

                                                                             ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ

                                                                        ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

                                                        

                                                                                         

 

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση