3ο Γυμνάσιο Κιλκίς_Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

        Το 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς, προκειμένου να πραγματοποιήσει εκπαιδευτική εκδρομή στο Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο - Κιλκίς καλεί τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία να καταθέσουν στο Διευθυντή του σχολείου σφραγισμένη οικονομική προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, μέχρι Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022 και ώρα 12:00.

Τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία στην προσφορά τους θα πρέπει να αναγράφουν την τελική συνολική τιμή της εκδρομής, αναλυτικώς την επιβάρυνση ανά μαθητή αλλά και κάθε άλλο στοιχείο που κατά την δική τους κρίση θα επιτρέψει στο σχολείο να διαμορφώσει πλήρη εικόνα για τις προσφερόμενες από το ταξιδιωτικό γραφείο υπηρεσίες.

Οι προδιαγραφές του σχολείου είναι οι ακόλουθες:

Προορισμός: Εκπαιδευτική Εκδρομή στο Μ.Μ. Θεσσαλονίκης τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022.

Αναχώρηση: 08:10 από το 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς και επιστροφή στο 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς 13:40.

Προβλεπόμενος αριθμός Συμμετεχόντων: Σαράντα πέντε (45) μαθητές - μαθήτριες και τρεις (3) συνοδοί καθηγητές.

Μεταφορικό μέσο: Μετάβαση με λεωφορείο – επιστροφή με λεωφορείο.

Ασφάλιση: Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Μ Μ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.doc)Μ Μ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.doc[ ]95 kB

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση