Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ ΓΕΛ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

Μαθητές της Β’ τάξης του Γενικού Λυκείου Αξιούπολης, στα πλαίσια περιβαλλοντικού προγράμματος, πρόκειται να πραγματοποιήσουν  3ήμερη εκδρομή  στην Αθήνα από 7 έως 9 Απριλίου 2022, οπότε καλούν τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία να καταθέσουν  στη Διεύθυνση  του σχολείου σφραγισμένες οικονομικές προσφορές μέχρι την Πέμπτη 17/3/2022 και ώρα 11.00 π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση