Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ 1ο Γυμνάσιο Κιλκίς_Α2_ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ_

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Οι μαθητές-τριες του Α2 τμήματος του 1ου Γυμνασίου Κιλκίς θα πραγματοποιήσουν διδακτική επίσκεψη στο Μουσείο Ανθρώπινου

Σώματος της Θεσσαλονίκης στις 8 Απριλίου 2022.

Παρακαλείστε για την αποστολή προσφορών σας έως την Τρίτη 8 Μαρτίου 2022 και ώρα 12:00 μ.μ..

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση