Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ Γυμνάσιο Χέρσου

Το Γυμνάσιο  Χέρσου θα πραγματοποιήσει  Διδακτική επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη στις 30/03/2022.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε τις προσφορές σε κλειστό φάκελο έως την Παρασκευή 11 Μαρτίου και ώρα 12:00μ.μ..

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση